Та хэрэвээ ямар нэг мэдээ мэдээлэл манай сайтад Байршуулах юм уу Тавиулахыг хүсэвэл MNBLANSKO@Yahoo.com майл хаягруу болон FACEBOOК-ээр санал хүсэлтээ илгээнэ үү.